Namig: Vpišite naslov s hišno številko za katerega želite seznam odvoza odpadkov (potrebno je vnesti vsaj eno celo besedo)

Datum naslednjega odvoza posameznih zabojnikov

Ni podatkov za iskanje. V iskalno polje vnesite naslov lokacije.
Legenda zabojnikov
  • BIOLOŠKI ODPADKI Kuhinjski odpadki, vrtni odpadki
  • MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI Mešani komunalni odpadki
  • ODPADNA EMBALAŽA Plastenke, embalaža iz plastičnih mas, plastične vrečke, folija, pločevinke, konzerve živil, tetrapak, plastični kozarci
  • Zagotavlja podatke in odvoz odpadkov
  • QR koda